PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

PODUKREP M06.4 PODPORA ZA NALOZBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

Naziv nalozbe

NALOZBA ZA TEHNOLOSKE IZBOLJSAVE V KNUPLEZ D.O.0.

Naziv aktivnosti

Vokviru nalozb za tehnoloske izboljsave so v podjetju KNUPLEZ d.o.o. nabavili avtodvigalo Palfinger, vilicar Linde in dvizno kosaro Nifty.

Cilji

S tehnoloskimi izboljsavami znizati stroke in izpusne emisije.

Pricakovani rezultati

  • dig produktivnosti
  • povecanje stroskovne ucinkovitosti,
  • doseganje zmanisanja emisij
  • izboljsanje konkurennosti podjetja.

 

Povezave:

• Spletna stran Evropske komisije
• Program razvoja podeželja – PRP

 

 

 

Stanovanje 17

2. nadstropje

SKUPAJ: 116,67 m2

Stanovanje 6

1. nadstropje

SKUPAJ: 55,52 m2

Enota 1

Pritličje

Nadstropje

SKUPAJ: 146,12 m2 + cca. 80m2 zelenice

Stanovanju je mogoče opcijsko dodati nadstrešnico za 2 avtomobila. Preverite cene in več podatkov na ceniku.

Enota 2

Pritličje

Nadstropje

SKUPAJ: 142,42 m2 + cca. 80m2 zelenice

Stanovanju je mogoče opcijsko dodati nadstrešnico za avtomobil. Preverite cene in več podatkov na ceniku.

Enota 3

Pritličje

Nadstropje

SKUPAJ: 153,17 m2 + cca. 80m2 zelenice

Stanovanju je mogoče opcijsko dodati nadstrešnico za avtomobil. Preverite cene in več podatkov na ceniku.

Enota 4

Pritličje

Nadstropje

SKUPAJ: 155,60 m2 + cca. 80m2 zelenice

Stanovanju je mogoče opcijsko dodati nadstrešnico za 2 avtomobila. Preverite cene in več podatkov na ceniku.

Enota A02

Bivalna površina

Dodatno k stanovanju pripada:

SKUPAJ: 135,34 m2 + dodatno + zelenica

Enota A01

Bivalna površina

Dodatno k stanovanju pripada:

SKUPAJ: 133,89 m2 + dodatno + zelenica

Stanovanje 7

1. nadstropje

SKUPAJ: 116,36 m2

Stanovanje 8

1. nadstropje

SKUPAJ: 139,57 m2

Stanovanje 9

2. nadstropje

SKUPAJ: 126,42 m2

Stanovanje 11

2. nadstropje

SKUPAJ: 116,76 m2

Stanovanje 12

2. nadstropje

SKUPAJ: 139,92 m2

Stanovanje 1

1. nadstropje

SKUPAJ: 50,62 m2

Stanovanje 10

2. nadstropje

SKUPAJ: 49,60 m2

Stanovanje 8

1. nadstropje

SKUPAJ: 92,08 m2

Stanovanje 15

2. nadstropje

SKUPAJ: 55,84 m2

Stanovanje 2

1. nadstropje

SKUPAJ: 80,79 m2

Stanovanje 4

1. nadstropje

SKUPAJ: 74,62 m2

Stanovanje 9

1. nadstropje

SKUPAJ: 70,28 m2

Stanovanje 11

2. nadstropje

SKUPAJ: 89,02 m2

Stanovanje 13

2. nadstropje

SKUPAJ: 74,92 m2

Stanovanje 18

2. nadstropje

SKUPAJ: 68,34 m2

Stanovanje 3

1. nadstropje

SKUPAJ: 58,01 m2

Stanovanje 12

2. nadstropje

SKUPAJ: 60,03 m2

Stanovanje 16

2. nadstropje

SKUPAJ: 63,77 m2

Stanovanje 5

1. nadstropje

SKUPAJ: 42,10 m2

Stanovanje 7

1. nadstropje

SKUPAJ: 73,32 m2

Stanovanje 14

2. nadstropje

SKUPAJ: 42,53 m2

Stanovanje 5

1. nadstropje

SKUPAJ: 126,07 m2